Zaznacz stronę

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

          Dzieci w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję, gdyż tego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, aby przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Mikołaj Pawlak.
          Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Co warto podkreślić – inicjatorką tego dokumentu była Polska. Inspiracją dla twórców projektu (prawników z Państwowej Akademii Nauk) była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowanie dziecka. 
W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:
Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Prawa dziecka
Dziecko ma prawo do:
wychowywania się w rodzinie,
adopcji,
oświaty i nauki,
kultury, wypoczynku i rozrywki,
ochrony zdrowia i opieki medycznej,
wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
dostępu do informacji,
ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
prywatności,
równości.
Prawa socjalne dziecka:
prawo do zabezpieczenia socjalnego,
prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
prawo do odpowiedniego standardu życia,
prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

Więcej informacji na tematy dotyczące spraw dzieci znajdziecie na stronie rzecznika praw dziecka www.brpd.gov.pl

Piosenka o prawach dziecka 
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

Bajka o prawach dziecka
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”  – Janusz Korczak

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie” – Paulo Coelho