Zaznacz stronę

Regulamin konkursu plastycznego
na plakat i hasło promujące Bibliotekę Szkolną

Postanowienia ogólne:

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zainspiruje do czytania książek. Plakat powinien zawierać hasło reklamowe promujące czytelnictwo.

Organizatorzy:
Biblioteka Szkolna przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni

Cele konkursu:

 • rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
 • kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,
 • rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII,
 • autorem pracy może być tylko jedna osoba,
 • do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika,
 • prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę

Termin: od 12 kwietnia do 8 maja 2019r.

Sposób wykonania pracy: plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa)

Format: A3 lub większy

Sposób oceny prac:

 • zgodność wykonanych prac z regulaminem,
 • poprawność merytoryczna,
 • pomysłowość,
 • czytelność przekazu,
 • estetyka wykonania (czystość i staranność wykonania prac, brak zagnieceń, plam itp.)

Nagrody – przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia.

Zapraszamy do udziału,

J. Szymczyk i B. Mieszczańska