Zaznacz stronę

„Co zanieczyszcza Morze Bałtyckie?” 2A

Bałtyk to małe, płytkie morze, najmłodsze i najmniej słone wśród innych mórz. Mieszkańcy państw leżących nad Bałtykiem są producentami ogromnej ilości zanieczyszczeń, które w postaci ścieków, spływu rzecznego lub drogą powietrzną trafiają do morza. Zanieczyszczenia powstające na lądzie stanowią 97% wszystkich zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku. Główne jego  źródła to rolnictwo (nawozy sztuczne, hodowla zwierząt), przemysł i motoryzacja (odpady spożywcze, spalanie paliw), gospodarka komunalna (używanie detergentów, ścieki bytowe) itp. 

W ramach realizacji projektu „Budujemy siec niebieskich szkół” ten temat właśnie był poruszony na lekcji w klasie  2A.  Pani Beata Zajfert-Potrykus poprowadziła wspaniałe zajęcia i na konkretnych przykładach pokazała uczniom jak powstają ścieki bytowe, omówiła sposoby oczyszczania i filtracji wody, a dzieciaki wspólnie szukały rozwiązań na zmniejszenie ilości śmieci wpadających do wód Bałtyku. Bardzo dziękujemy Pani Beacie za ciekawą lekcję  i czekamy na kolejne!