Zaznacz stronę

POMAGAJMY DZIECIOM Z UKRAINY

 

Sytuacja w Ukrainie wystawiła naród ukraiński na ciężką próbę. Jest to czas smutku, ale również, a może przede wszystkim mobilizacji i walki za ojczyznę. 

Również nas Polaków sytuacja ta wystawia na próbę jako społeczeństwo, jako wspólnotę, jako ludzi. jest to czas, w którym wszyscy powinniśmy wznieść się na wyżyny swoich możliwości aby nieść pomoc ludziom w potrzebie. Od pierwszych dni najazdu Rosji na Ukrainę przybywają do Gdyni uchodźcy szukający schronienia. Do naszej szkoły codziennie przyjmowane są dzieci dotknięte wojną, które potrzebują pilnej pomocy aby mogły odnaleźć się w nowej rzeczywistości – nowym świecie, wśród ludzi, których języka nie rozumieją. 

 

W celu pomocy dzieciom dotkniętym wojną w Ukrainie Rada Rodziców, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, postanowiła uruchomić zbiórkę funduszy, z których opłacane są na bieżąco potrzebne pomoce dla nowych dzieci i ich rodzin, w tym obiady, pomoce dydaktyczne, wyprawki, … Każda pomoc finansowa jest na wagę złota, za którą wszyscy bardzo dziękujemy.

 

NR KONTA FUNDUSZU NA DZIECI DOTKNIĘTE WOJNĄ W UKRAINIE
Odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni

nr konta: 06 1440 1390 0000 0000 1582 0357
tytułem:
DLA DZIECI Z UKRAINY

 

Postawa i zaangażowanie pracowników szkoły wywołuje dumę i wzruszenie. Od przekroczenia progu szkoły na dzień dobry wita nową rodzinę Pani Teresa, która w ekspresowym tempie odświeżyła swoją znajomość (z czasów szkoły) języka rosyjskiego 🙂 Następnie rodzina przyjmowana jest przez Panią Dorotę w sekretariacie, która od początku wojny wykonuje swoje rutynowe i nowe obowiązki łącząc rolę łącznika w przekazywaniu informacji innym pracownikom oraz Radzie Rodziców pod względem potrzeb nowych uczniów. Kto spędził choć chwilę w ostatnich dniach w sekretariacie ten od razu odczuł, jakby wylądował w serialu „Ostry Dyżur”. Na prawdę jest gorąco, a mimo wszystko uśmiech nie znika z twarzy Pani Doroty. Tak samo zaangażowani są inni pracownicy, którzy starają się w ekspresowym tempie wprowadzić dzieci w poczet uczniów naszej szkoły. Nauczyciele angażują się w roli tłumaczy, ale też starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości, w której trzeba nie tylko prowadzić regularne lekcje, ale również zadbać o komfort i edukację nowych dzieci z Ukrainy. Kadra naszej szkoły ma już spore doświadczenie w nauczaniu dzieci obcojęzycznych, w tym z Ukrainy, ale przyjęcie większej liczby dzieci jednocześnie, w tym w trakcie roku szkolnego, gdzie nie ma dla nich materiałów edukacyjnych jest pewnym wyzwaniem.

Rodziny uczniów dotkniętych wojną w Ukrainie muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ta zaś wymaga od nich pewnych nakładów finansowych, których często nie mają. Wybrane rodziny ukraińskie potrzebują wsparcia, w opłaceniu obiadów szkolnych dla dzieci, zebraniu wyprawki szkolnej, obuwia szkolnego, ubrań, podręczników i ćwiczeń. Kolejne dni pokazują nowe potrzeby, które szkoła we współpracy z rodzicami społeczności szkolnej starają się rozwiązywać.