Zaznacz stronę

Terminy główne egzaminu ósmoklasisty 2020:

Termin główny egzaminu ósmoklasisty przypada na 21-23 kwietnia 2020 roku. Uczniowie, którzy nie będą mogli napisać egzaminu ze względu na problemy zdrowotne lub inne wypadki losowe będą mogli skorzystać z terminu dodatkowego 1-3 czerwca 2020 roku.

 

Terminy egzaminu poszczególnych przedmiotów:

– język polski – 21 kwietnia 2020 (wtorek) – godz. 9:00 (czas trwania egzaminu 120 minut)
– matematyka – 22 kwietnia 2020 (środa) – godz. 9:00 (czas trwania egzaminu 100 minut)
– język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 (czwartek) – godz. 9:00 (czas trwania egzaminu 90 minut)