Zaznacz stronę

Drugie życie odpadów – moda ekologiczna

Dzisiaj na lekcji dzieci z oddziału przygotowawczego zajęły się problematyką ekologii. Wykorzystując odpady różnego typu, dzieci zabawiły się w projektantów mody wykonując różne stroje ekologiczne.