Zaznacz stronę

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

1946 r. – Rozpoczęcie działalności Szkoły Podstawowej nr 21 w barakach przy ul. Abrahama – róg ul. Batorego pod kierownictwem Brunona Kruzy.

1947 r. – Trudności kadrowe – 17 nauczycieli z 577 uczniami. Brak podręczników i środków dydaktycznych.

1949 r. – Szeroka działalność ZHP.

1950 r. – Spotkanie znanego literata Jana Brzechwy z najmłodszymi czytelnikami.

1951 r. – Wzrost stanu kadry do 19 osób, a liczebności uczniów do 1000.

1952 – 1957 r. – Brak informacji o działalności placówki.

1957 r. – Wznowienie działalności Szkoły pod kierownictwem p.Aleksandra Szklińskiego. Rozpoczęcie pracy biblioteki szkolnej liczącej 995 woluminów.

1958 r. – Położenie kamienia węgielnego pod gmach nowej szkoły przy ul. Jana z Kolna 5.

1960 r. – Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku. Wzrost kadry do 25 nauczycieli, społeczności uczniowskiej do 1092.

1961 r. – Rekordowa liczba dzieci – 1243. Otwarcie świetlicy szkolnej.

1962 r. – Objęcie kierownictwa przez p. mgr Zofię Kukiełło.

1968 r. – Nawiązanie współpracy z jednostką Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (WOPK).

9 maja 1969 r. – Podniosła uroczystość nadania Szkole imienia WOPK.

1973 r. – Zagospodarowanie terenu wokół budynku i budowa boiska przez jednostkę patronacką.

1974 r. – Przyznanie Szkole srebrnej odznaki “Za zasługi dla WOPK”.

1978 r. – Najmniejsza liczba uczniów w historii placówki – 368. Zwiększenie obwodu szkoły o dzieci z rejonu SP Nr 30.

1980 r. – Przejęcie kierownictwa przez p. mgr Irenę Rusinek.

1986 r. – Zorganizowanie zjazdu przedstawicieli szkół noszących imię WOPK istniejących w całym kraju. Nadanie szkole odznaczenia “Medal za zasługi dla Gdyni”.

1988 r. – Objęcie funkcji dyrektora przez p. mgr Bernadetę Kamzelską.

1989 r. – Tworzenie gabinetów przedmiotowych przy współudziale Komitetu Rodzicielskiego. Otrzymanie statusu samodzielnej jednostki administracyjno – gospodarczej i finansowo – księgowej. Uzyskanie miana najbardziej usportowionej placówki oświatowej Miasta Gdyni.

1990 r. – Wznowienie działalności chóru szkolnego i zespołu instrumentalnego. Wprowadzenie nauki języka angielskiego i religii.

1992 r. – Utworzenie sali komputerowej, rozpoczęcie zajęć kółka informatycznego. Zaadoptowanie sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej.

1998 r. – Modernizacja biblioteki szkolnej.

1999 r. – Przekształcenie placówki w sześcioletnią szkołę podstawową.

2004 r. – Uzyskanie przez szkołę 5 certyfikatów jakości, w tym: 4 przyznanych przez Kapitułę Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji powołaną z iniciatywy Kuratora Oświaty, 1 przyznany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

2005 r. – Wyposażenie pracowni komputerowej w sprzęt ze środków Europejskiego Funfuszu Społecznego.

2006 r. – Objęcie funkcji dyrektora przez p. mgr Mariolę Wolską.

2006 r. – Pokrycie boiska sztuczną murawą.

2006 r. – Powstanie w bibliotece Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

2008 r. – Otrzymanie przez Panią dyrektor Mariolę Wolską odznaki za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

2009 r. – Montaż urządeń zabawkowych na placu zabaw.

2010 r. – Przyznanie szkole odznaki za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

2010 r. – Remont kapitalny bloku żywieniowego.

2011 r. – Remont kapitalny sali gimnastycznej.

2013 r. – Zakończenie projektu „Odkryj moje możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2013 r. – Modernizacja sali komputerowej.

2014 r. – Budowa placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła”.

2014 r. – Utwardzenie nawierzchni na placu zabaw z Projektu Obywatelskiego.

2014 r. – Remont chodnika przed wejściem głównym do budynku szkoły (wymiana kostki brukowej).

2015 r. – Otrzymanie od Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych pamiątkowego medalu „Zwycięzcom 1945”.

2015 r. – Izolacja ścian fundamentów budynku szkoły (od strony parkingu).

2016 r. – Przyznanie szkole Wojewódzkiego Certyfikatu „Szkoła Promująca zdrowie”.

2016 r. – Wymiana parkietu na holu.

2016 r. – Wymiana posadzki na korytarzu w „strefie ciszy” i przy sali gimnastycznej.

2017 r. – Pisemne podziękowanie od Związku Piłsudczyków RP za krzewienie idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego.

2017 r. – Wymiana posadzki i malowanie sali gimnastyki korekcyjnej.

2017 r. – Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy szkolnej.

2017 r. – Przekształcenie placówki w ośmioletnią szkołę podstawową.

2018 r. – Zakupienie programu MOL NET + do obsługi biblioteki szkolnej.

2018 r. – Objęcie funkcji dyrektora przez p. mgr Annę Jachowską.

2018 r. – Termomodernizacja budynku szkoły – ocieplenie elewacji i wymiana okien, wymiana oświetlenia w budynku wraz z nową instalacją elektryczną, montaż instalacji ogrzewania sterowanego za pomocą czujników.