Zaznacz stronę

We wrześniu klasy I-VIII opracowały Kodeksy – Klasa bez przemocy.

Uczniowie wspólnie z nauczycielami stworzyli zasady obowiązujące podczas pobytu w szkole.

Kodeksy uwzględniają przestrzeganie zasad wzajemnego szacunku pomiędzy nauczycielem a uczniem oraz wśród samych uczniów; szacunek i tolerancję dla indywidualnych postaw, zachowań i opinii, do momentu, gdy nie wyrządzają innym szkody psychicznej, fizycznej czy materialnej.

Powstanie kodeksów ma na celu budowanie bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy całą społecznością szkolną abyśmy wszyscy szanowali się wzajemnie i nie zachowywali się wobec siebie agresywnie.

Klasowy Kodeks przeciw agresji i przemocy[8239]