Zaznacz stronę

Lekcja o kamieniach 3A

Klasa 3A na lekcji dowiadywała się „Skąd się biorą kamienie?” Dzieci czerpały informację z różnych źródeł, badały właściwości kamieni półszlachetnych, a na koniec wykonały pracę plastyczną z otoczaków przyniesionych wcześniej z plaży.