Zaznacz stronę

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE
  

                                                         „MEM O BIBLIOTECE”

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 8
Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni

 Technika i forma pracy:

 • zadaniem uczestnika jest przygotowanie mema internetowego promującego bibliotekę lub dowolnie wybraną książkę
 • mem graficzny powinien składać się ze zdjęcia i korespondującego z nim komentarza tekstowego
 • tekst powinien być krótki, zabawny i oddający temat konkursu
 • mem nie może naruszać praw innych osób i zawierać treści obraźliwych
 • prace można wykonywać przy pomocy dostępnych w Internecie generatorów memów

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • prace należy przesłać do 30 listopada  2021r. na adres: biblioteka@sp21gdynia.pl w postaci pliku elektronicznego w formacie JPG
 • w tytule maila proszę dopisać „KONKURS”
 • zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę
 • jedna osoba może zgłosić jeden mem
 • prace ściągnięte z Internetu nie będą brane pod uwagę

Nagrody:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia 2021r.  Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Kryteria oceniania prac:

 • twórczy charakter memu;
 • zgodność z tematyką związaną z czytaniem, biblioteką lub książką;
 • oryginalność, pomysłowość, kreatywność;
 • poczucie humoru;
 • twórcze spojrzenie na tematy biblioteczne;
 • trafność skojarzeń.

Postanowienia końcowe:

 • o wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
 • zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich
  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 pozycja 631) oraz do publikacji prac przez Organizatora
  w Internecie
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926) w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu

 

Organizator Konkursu:
Biblioteka szkolna