Zaznacz stronę

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI Z OKAZJI DNIA MATKI

„Moja Mama słowami i oczami malowana”

Konkurs dedykowany jest dla uczniów klas I-IV
REGULAMIN
I. ORGANIZATORZY KONKURSU:
 Biblioteka Szkolna (SP 21 w Gdyni)
Koordynatorki konkursu:
mgr Małgorzata Sobczak – Korda
mgr Agnieszka Migga
II. CELE KONKURSU:
 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form pracy.
 Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na literaturę.
 Kształtowanie wśród dzieci wartości święta Dnia Matki.
 Krzewienie postaw rodzinnych wśród dzieci.
III. ZASADY KONKURSU:
 Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-IV.
 Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczno-literacką (laurka z wierszykiem, rymowanką, fraszką, minimalnie 6 wersów) której tematem jest: „Moja Mama słowami i oczami malowana”.
 W pracy plastycznej jak i literackiej musi znaleźć się motyw Dnia Matki (prace nie związane z tematyką konkursu, nie będą oceniane).
 Technika prac plastycznych dowolna, praca literacka to wierszyk, rymowanka bądź fraszka. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.
 Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatora konkursu a prace ocenione zostaną do dnia 31 maja 2024 r.
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących miejscach: Internet, media społecznościowe, tablica szkolna.
 Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.
IV. KRYTERIA OCENIANIA PRAC:
 Każda praca musi zawierać motyw nawiązujący do Dnia Matki. Prace bez motywu nie będą oceniane.
 Wygląd, treść, estetyka oraz ciekawy pomysł na pracę przy samodzielnym jej wykonaniu.
 Zastosowanie ciekawych technik plastycznych oraz literackich.
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!