Zaznacz stronę
Webinar “Kręgi na wodzie” – webinar
 

10 września 2021 Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Oferta wsparcia dla dzieci i młodzieży

 

Nabór do grup terapeutycznych dla młodzieży (mieszkańców Gdyni)
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ogłasza nabór do grup terapeutycznych dla młodzieży (mieszkańców Gdyni).

Aktualne prowadzony jest nabór dla dwóch grup wiekowych

1)      I grupa 13-16 lat

2)      II grupa 16-20 lat

Udział w grupach terapeutycznych jest bezpłatny,

Celem grupy jest rozwój umiejętności społecznych; poszerzanie umiejętności współpracy w grupie, komunikacji, stawiania granic; budowanie i rozwijanie satysfakcjonujących relacji rówieśniczych; poszerzanie świadomości w obszarze zasobów i ograniczeń w kontakcie z innymi ludźmi, radzenie sobie z emocjami, budowanie poczucia własnej wartości; rozwiązywanie trudności osobistych przy wsparciu ze strony rówieśników i terapeutów.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, czasu trwania i miejsca spotkań pod numerem telefonu 58 6630335.

 

 

4 PRZYCZYNY DEPRESJI

Jak Odzyskać SIEBIE i Utracone Więzi? – Johann Hari

Broszura “Dzieci w wirtualnej sieci”
 

Z wielu badań wiemy, jak duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które są tak popularnym prezentem.

Rodzice i krewni są często nieświadomi tych zagrożeń. Urządzenia te, wprowadzone w świat dziecka bez zasad i wsparcia ze strony dorosłych – otwierają dzieciom dostęp do świata pełnego chamstwa, hazardu, gier komputerowych, pornografii, przemocy i kolejnych uzależnień dewastujących nieodwracalnie psychikę i mózg młodego człowieka.

Broszura „Dzieci w wirtualnej sieci”, adresowana do rodziców dzieci w wieku 7-9 lat, ukazuje wspomniane zagrożenia oraz wyposaża rodziców w niezbędną wiedzę i rozwiązania pomocne w wychowaniu oraz uczenia właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

 

Dział Profilaktyki OPiTU, Gdynia
 

Jeśli Twoje dziecko ma od 6 do 12 lat i niepokoi Cię, że spędza za dużo czasu korzystając z mediów ekranowych, zaniedbuje swoje obowiązki i reaguje emocjonalnie przy próbie wprowadzenia zasad w korzystaniu z urządzeń cyfrowych – zadzwoń do nas i umów się na konsultacje ze specjalistą.

Ulotka

 

WYCHOWANIE DZIECI – 10 porad psychologa

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
 

Od 1 kwietnia 2021 ruszyły poradnie środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży w szpitalach marszałkowskich, w których od 1 kwietnia psychologowie i psychiatrzy świadczą pomoc dzieciom i młodzieży z różnymi problemami psychicznymi. Chodzi szczególnie o takie, które nasiliły się m.in. w związku z trwającą od ponad roku pandemią i ograniczeniem kontaktów społecznych. Główne założenia opieki środowiskowej to wsparcie w domu pacjenta, współpraca z rodziną i hospitalizacja tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Z pomocy mogą korzystać dzieci poniżej 7. r. ż., dzieci i młodzież szkolna oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych do ukończenia 21 lat.

 

FUNDACJA PEGAZ.la

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności na bezpłatną ciągłą rehabilitację w naszych placówkach w Gdyni i Gdańsku oraz zajęcia dodatkowe:

 • trening uwagi słuchowej
 • terapia integracji sensorycznej
 • trening Biofeedback
 • terapia polisensoryczna w sali doświadczania świata

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 730-960-690

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni
ul. Płk. Dąbka, 81-155 Gdynia
tel/fax. 58 625 35 02
e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl
http://ppp3.edu.gdynia.pl

Poradnia udziela bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół i placówek edukacyjnych
znajdujących się na terenie działania poradni: Babie Doły, Obłuże, Oksywie, Działki Leśne, Kamienna Góra, Gdynia Śródmieście
oraz ich rodzicom i nauczycielom.
Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie poradni.

 

 

“Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może. (J.Korczak)”

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 3 prowadzi diagnostyczne badania:
* psychologiczne;
* pedagogiczne, w tym specyficznych trudności w nauce matematyki (dyskalkulia)
* logopedyczne;
* lekarskie dla uczniów, którzy w związku z problemami zdrowotnymi mają ograniczone możliwości wyboru zawodu;

Poradnia prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców w sprawie:

 • trudności w nauce;
 • specyficznych trudności w nauce pisania i czytania;
 • trudności wychowawczych;
 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD);
 • rodziców dzieci do 3 roku życia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi;
 • zaburzeń zachowania;
 • osób zagrożonych próbą samobójczą.