Zaznacz stronę

Cykl seminariów dla rodziców “DBAMY O DZIECI”
Organizator: Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Termin i miejsce: od 12 XI 2019, Gdynia (uczestnictwo BEZPŁATNE)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni
ul. Płk. Dąbka, 81-155 Gdynia
tel/fax. 58 625 35 02
e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl
http://ppp3.edu.gdynia.pl

Poradnia udziela bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkół i placówek edukacyjnych
znajdujących się na terenie działania poradni: Babie Doły, Obłuże, Oksywie, Działki Leśne, Kamienna Góra, Gdynia Śródmieście
oraz ich rodzicom i nauczycielom.
Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie poradni.

 

 

“Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może. (J.Korczak)”

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 3 prowadzi diagnostyczne badania:
* psychologiczne;
* pedagogiczne, w tym specyficznych trudności w nauce matematyki (dyskalkulia)
* logopedyczne;
* lekarskie dla uczniów, którzy w związku z problemami zdrowotnymi mają ograniczone możliwości wyboru zawodu;

Poradnia prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców w sprawie:

  • trudności w nauce;
  • specyficznych trudności w nauce pisania i czytania;
  • trudności wychowawczych;
  • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD);
  • rodziców dzieci do 3 roku życia z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi;
  • zaburzeń zachowania;
  • osób zagrożonych próbą samobójczą.