Zaznacz stronę

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin ZFŚS do pobrania tutaj

 

 Wnioski do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do pobrania poniżej:

 

 

” Wnioski na organizację wypoczynku we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”) składamy od 1 do 31 maja każdego roku kalendarzowego.
  Wnioski o przyznanie pomocy świątecznej składamy od 1 do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.
  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.”