Zaznacz stronę

REKRUTACJA DO KLAS I-VIII na rok szkolny 2020/2021

 
 
PODANIE / WNIOSEK

Wnioski o przyjęcie dziecka do klas I-VIII można składać:

1. Drogą mailową na adres: sekretariat@sp21.edu.gdynia.pl

Dokumenty do wypełnienia i przesłania:

2. Poprzez formularz ONLINE: KLIKNIJ

 
OFERTA
  • KLASA I z elementami kodowania i programowania – zobacz plakat
  • KLASA I z elementami nauki drugiego języka obcego – zobacz plakat
  • KLASA I o profilu ogólnosportowym z elementami piłki siatkowej i KLASA IV o profilu siatkarskim – zobacz plakat
    Rekrutacja trwa nadal – dysponujemy wolnymi miejscami w oddziałach sportowych!

Ponadto cały czas można zapisywać dziecko do pozostałych oddziałów w naszej szkole (klasy 1 – 8).

 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

(od 9 kwietnia, w formie elektronicznej)

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.