Zaznacz stronę

REKRUTACJA na rok 2020/2021

 
PODANIE

ściągnij druk podania

 
OFERTA
  • KLASA I z elementami kodowania i programowania – zobacz plakat
  • KLASA I z elementami edukacji artystycznej – zobacz plakat
  • KLASA I sportowa z elementami piłki siatkowej – zobacz plakat
  • KLASA I z elementami nauki drugiego języka obcego – zobacz plakat
 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

(od 9 kwietnia, w formie elektronicznej)

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.