Zaznacz stronę

REKRUTACJA DO KLAS 1 i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

na rok szkolny 2021/2022

 

Zapraszamy do:

➡ Do dwujęzycznego oddziału przedszkolnego z językiem angielskim;
➡ Do klasy I sportowej;
➡ Do klasy I wykorzystującej nowe technologie.

 

 

REKRUTACJA – informacje
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022
Uchwała Rady Miasta Gdyni w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
Uchwała Rady Miasta Gdyni w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

Szkoła Podstawowa nr 21 położona jest w samym centrum Gdyni. Obecnie uczy się w niej 425 uczniów w 20 oddziałach.

Szkoła posiada:
– nowocześnie wyposażone sale lekcyjne: tablice interaktywne z projektorami, pomoce dydaktyczne,
– salę komputerową,
– pracownię fizyczno-chemiczną (w budowie),
– salę gimnastyczną i salę ruchową wyposażoną w maty,
– boisko wielofunkcyjne, bieżnię,
– 2 nowoczesne place zabaw, dostosowane do dzieci szkolnych i oddziału przedszkolnego,
– bibliotekę wraz z czytelnią wyposażone w nowoczesny system informatyczny,
– świetlicę szkolną,
– stołówkę z zapleczem kuchennym,
– parking dla rowerów,
– monitoring zewnętrzny.

Jesteśmy szkołą kameralną, w której staramy się tworzyć przestrzeń przyjazną dziecku. Promujemy zdrowy styl życia i kładziemy nacisk na bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Dbamy o jakość edukacji, licznymi wydarzeniami, konkursami, spotkaniami rozwijamy zainteresowania naszych uczniów i uczymy samodzielności. Szanujemy indywidualność każdego dziecka i wspieramy jego harmonijny rozwój. Utrzymujemy dobry kontakt z rodzicami oraz społecznością lokalną.

PREZENTACJA

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni