Zaznacz stronę

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SP 21

TERMINY I PROCEDURA


Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek, mogą w dniach od 18 maja od godz. 12.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Wnioski można składać:

1. Drogą mailową na adres: sekretariat@sp21.edu.gdynia.pl (ściągnij druk podania do wypełnienia) lub
2. Osobiście: KLIKNIJ, aby pobrać druk wniosku

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków i rekrutacji dostępne są na stronie miasta Gdyni.

Szkoła Podstawowa nr 21 położona jest w samym centrum Gdyni. Obecnie uczy się w niej 425 uczniów w 20 oddziałach.

Szkoła posiada:
– nowocześnie wyposażone sale lekcyjne: tablice interaktywne z projektorami, pomoce dydaktyczne,
– salę komputerową,
– pracownię fizyczno-chemiczną (w budowie),
– salę gimnastyczną i salę ruchową wyposażoną w maty,
– boisko wielofunkcyjne, bieżnię,
– 2 nowoczesne place zabaw, dostosowane do dzieci szkolnych i oddziału przedszkolnego,
– bibliotekę wraz z czytelnią wyposażone w nowoczesny system informatyczny,
– świetlicę szkolną,
– stołówkę z zapleczem kuchennym,
– parking dla rowerów,
– monitoring zewnętrzny.

Jesteśmy szkołą kameralną, w której staramy się tworzyć przestrzeń przyjazną dziecku. Promujemy zdrowy styl życia i kładziemy nacisk na bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Dbamy o jakość edukacji, licznymi wydarzeniami, konkursami, spotkaniami rozwijamy zainteresowania naszych uczniów i uczymy samodzielności. Szanujemy indywidualność każdego dziecka i wspieramy jego harmonijny rozwój. Utrzymujemy dobry kontakt z rodzicami oraz społecznością lokalną.

PREZENTACJA

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni