Zaznacz stronę

„Plakat i hasło promujące bibliotekę szkolną”

177,988 Książka Z Biblioteki Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF

 

Regulamin konkursu

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

  Cele:

 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,
 • popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym,
 • promowanie czytelnictwa wśród uczniów.

Adresaci:

 • uczniowie klas I –VIII Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni.

Prace:

 • przedmiotem konkursu jest  plakat i hasło promujące czytelnictwo lub bibliotekę,
 • na odwrocie plakatu należy zamieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
 • każdy uczeń może złożyć na konkurs tylko jedną pracę,
 • prace będą prezentowane w gablocie bibliotecznej,
 • przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
 • technika i format pracy dowolny,

Termin:

 • pracę należy składać w bibliotece szkolnej u pani Agnieszki Migga lub Małgorzaty Sobczak do 28 października 2022 r.

Ocena:

 • jury wybierze najlepsze prace,
 • oceniana będzie pomysłowość, oryginalność oraz adekwatność do tematu konkursu,
 • ogłoszenie wyników nastąpi 31 października br., laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Organizatorzy konkursu:

 • biblioteka przy Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni

Koordynatorki konkursu:

Agnieszka Migga

Małgorzata Sobczak