Zaznacz stronę

REGULAMIN Świetlicowy konkurs plastyczny Moja Eko-Pisanka 

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY
,,Moja Eko Pisanka”

I. CELE KONKURSU

– propagowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska,

– edukacja i kształcenie wyobraźni,

– zachęcanie do myślenia na temat ponownego zastosowania odpadów,

– wzrost wiedzy na temat surowców wtórnych oraz recyklingu,

– doskonała zabawa rozwijająca inwencje twórcze i zdolności manualne dzieci.

II. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej klas I – III w Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni.

III. ZASADY KONKURSU

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie jednej pracy przez jednego ucznia.
  2. „Eko-Pisanka” powinna być pracą kreatywną wykonaną w formie przestrzennej.
  3. Praca może być wykonana z materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia.
  4. Prace nie mogą przekraczać 30 cm wysokości.
  5. Technika wykonania pracy jest dowolna.
  6. Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem ucznia oraz podać klasę, do której uczęszcza uczeń.
  7. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
  8. Pracę należy dostarczyć do świetlicy szkolnej lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres email: amigga@sp21gdynia.pl – do dnia 31.03.2021r.
  9. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody.

IV. OPIEKUNOWIE – mgr Agnieszka Migga