Zaznacz stronę

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

PROMOCJA ZDROWIA

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała między innymi Polsce realizację projektu „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do europejskiej sieci. Stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Obecnie w Europie ruch ten obejmuje 45 krajów, które zrzeszone są w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Patronuje im Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.

 

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • nauczyciele
 • uczniowie;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • osoby ze społeczności lokalnej.

 

DEFINICJA:

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia jest następująca:

ZDROWIE TO NIE TYLKO CAŁKOWITY BRAK CHOROBY,CZY KALECTWA, ALE TAKŻE STAN PEŁNEGO FIZYCZNEGO, UMYSŁOWEGO I SPOŁECZNEGO DOBROSTANU (DOBREGO SAMOPOCZUCIA)

 

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami

 

CELE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

 • poznawanie siebie, śledzenie przebiegu swojego rozwoju, identyfikowanie, rozwiązywanie problemów zdrowotnych,
 • zrozumienie, czym jest zdrowie, od czego zależy i jak należy o nie dbać,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia,
 • przygotowanie się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • dbałość o środowisko fizyczne szkoły;
 • wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie;
 • uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniem ryzykownym;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (policja, straż miejska,
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna, stacja Sanepid, Sąd rejonowy, przychodnie);
 • wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej;
 • tworzenie nawyków prozdrowotnych;

 

DOKUMENTY SZPZ

RAPORT Z WYNIKÓW AUTOEWALUACJI 2020/2021

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA 2021/2022

PLAN PRACY SZPZ 2021/2022

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA

PLAN PRACY SZPZ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH

WYNIKI EWALUACJI

 

SKŁAD ZESPOŁU:

 • Anna Jachowska – Dyrektor
 • Katarzyna Pobutkiewicz – Koordynator
  (tel. Kontaktowy: 503-355-393)
 • Alicja Rudomino-Łyżwa
 • Alicja Wajner- Riebandt
 • Katarzyna Sobczak
 • Marzena Brzuziewska
 • Marlena Tomaszewska
 • Agnieszka Migga
 • Anna Czapp
 • Celestyna Uzarewicz
 • Julia Kalczuk-Jeziorowska
 • Agnieszka Czechowska-Riemer – licencjonowana pielęgniarka
 • Julia Odziomek

 

AKTUALNOŚCI ze SZPZ

Dzień śliwek w świetlicy szkolnej:)

Dzień śliwek w świetlicy szkolnej:)

Dzień śliwki w świetlicy szkolnej:) Dnia O7.10.2021r. w świetlicy szkolnej odbył się dzień śliwki. Dzieci kosztowały te pyszne owoce i słuchały ciekawostek na temat ich wartości odżywczych. Dzieci z 1a wykonały plakaty i wspólnie tworzyliśmy gazetkę...

Zajęcia relaksacyjne w świetlicy szkolnej

Zajęcia relaksacyjne w świetlicy szkolnej

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ:) Dnia 29.09.2021 w ramach SzPZ w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia relaksacyjne, które miały na celu wyciszenie emocji oraz redukcję stresu. Dzieci wzięły czynny udział i z wielkim zaangażowaniem wykonywały prace...

Warsztaty w świetlicy szkolnej pt.,,Powstrzymać agresję”

Warsztaty w świetlicy szkolnej pt.,,Powstrzymać agresję”

I warsztaty pt.,,Powstrzymać agresję za nami". Dnia 30.09.2021. w świetlicy szkolnej bawiliśmy się w różne zabawy rozładowujące agresję. Ponadto robiliśmy zabawkę antystresową z zastosowaniem balonów i kaszy. Dzieci w ramach warsztatów wykonywały liczne ćwiczenia...

 ” Aktywnie, sportowo, bezstresowo”.

 ” Aktywnie, sportowo, bezstresowo”.

Innowacje taneczne:) Podczas zajęć WF-u uczniowie mają możliwość brania udziału w cyklicznych zabawach sportowych  " Aktywnie, sportowo, bezstresowo".  Pani Celestyna zachęca wychowanków naszej szkoły do udziału  w innowacyjnym projekcie realizowanym podczas zajęć...

Dzień jabłek w świetlicy szkolnej.

Dzień jabłek w świetlicy szkolnej.

Dzień jabłek w świetlicy szkolnej:) Dnia 23.09.2021r. w świetlicy szkolnej odbył się ,,Dzień jabłek". Dzieci z klasy 1a wykonały przepiękne prace w formie plakatu. Słuchały ciekawostek na temat wartości odżywczych jabłek  oraz opowiadania o  tych przepysznych i...

Czy jemy zdrowe śniadanie?

Czy jemy zdrowe śniadanie?

Czy jemy zdrowe śniadanie? W maju w klasach I - III została przeprowadzona ankieta dotycząca pierwszego śniadania. Wyniki ankiety przedstawimy poniżej.W ramach lekcji chemii w roku szkolnym 2020/2021 pani Monika Nawrocka - Jesiołowska w klasach ósmych przeprowadziła...

Zajęcie o stresie.

Zajęcie o stresie.

Moje uczucia i emocje.           Dnia 14 czerwca 2021r. w klasie I a odbyły się zajęcia na temat stresu. Tematem zajęć były "Nasze uczucia i emocje". Zajęcia  przeprowadzono w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. Celem zajęć było uświadomienie uczniom co to jest stres,...

Dzień brzoskwini w świetlicy szkolnej:)

Dzień brzoskwini w świetlicy szkolnej:)

Dzień brzoskwini w świetlicy szkolnej:) Dnia 11.06.2021r. w świetlicy szkolnej odbył się ,,Dzień brzoskwini". Tego dnia dzieci zajadały się przepysznymi ciasteczkowymi brzoskwiniami oraz wykonywały ciekawe gazetki na  temat wartości odżywczych tych...