Zaznacz stronę

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

PROMOCJA ZDROWIA

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1991r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała między innymi Polsce realizację projektu „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do europejskiej sieci. Stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Obecnie w Europie ruch ten obejmuje 45 krajów, które zrzeszone są w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Patronuje im Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzeniu zdrowego środowiska.

 

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

 • nauczyciele
 • uczniowie;
 • rodzice;
 • inni pracownicy szkoły;
 • osoby ze społeczności lokalnej.

 

DEFINICJA:

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia jest następująca:

ZDROWIE TO NIE TYLKO CAŁKOWITY BRAK CHOROBY,CZY KALECTWA, ALE TAKŻE STAN PEŁNEGO FIZYCZNEGO, UMYSŁOWEGO I SPOŁECZNEGO DOBROSTANU (DOBREGO SAMOPOCZUCIA)

 

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami

 

CELE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

 • poznawanie siebie, śledzenie przebiegu swojego rozwoju, identyfikowanie, rozwiązywanie problemów zdrowotnych,
 • zrozumienie, czym jest zdrowie, od czego zależy i jak należy o nie dbać,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia,
 • przygotowanie się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej

 

PODSTAWOWE ZADANIA:

 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • dbałość o środowisko fizyczne szkoły;
 • wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami, nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie;
 • uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniem ryzykownym;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (policja, straż miejska,
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna, stacja Sanepid, Sąd rejonowy, przychodnie);
 • wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej;
 • tworzenie nawyków prozdrowotnych;

 

DOKUMENTY SZPZ

PLAN DZIAŁAŃ SZPZ 2023/2024

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA 2023/2024

RAPORT Z EWALUACJI 2022/2023

PLAN DZIAŁAŃ SZPZ 2022/2023

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA 2022/2023

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA

RAPORT Z EWALUACJI 2020/2021

RAPORT Z WYNIKÓW AUTOEWALUACJI 2020/2021

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA 2021/2022

PLAN PRACY SZPZ 2021/2022

CZĘŚĆ WSTĘPNA PLANOWANIA

PLAN PRACY SZPZ

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH

WYNIKI EWALUACJI

 

SKŁAD ZESPOŁU:

 • Anna Jachowska – Dyrektor
 • Katarzyna Pobutkiewicz – Koordynator
  (tel. Kontaktowy: 503-355-393)
 • Alicja Rudomino-Łyżwa
 • Alicja Wajner- Riebandt
 • Katarzyna Sobczak
 • Marzena Brzuziewska
 • Marlena Tomaszewska
 • Agnieszka Migga
 • Anna Czapp
 • Celestyna Uzarewicz
 • Julia Kalczuk-Jeziorowska
 • Anna Kasperek
 • Agnieszka Czechowska-Riemer – licencjonowana pielęgniarka
 • Magdalena Gorajdowska
 • Justyna Kędziora-Tadeusiak 
 • Małgorzata Mackiewicz (rodzic)
 • Karol Gorczycki (uczeń)

AKTUALNOŚCI ze SZPZ

Zabawka z papieru:)

Zabawka z papieru:)

Ostatnia w tym roku szkolnym zabawka antystresowa:) W piątek rano dzieci wykonały papierowe zabawki antystresowe. Mała rzecz, a cieszy...

Tydzień planszówek w bibliotece.

Tydzień planszówek w bibliotece.

W naszej bibliotece w minionym tygodniu odbył się planszówkowy szał. Do głównych zalet gier planszowych zalicza się rozwój wyobraźni i twórczego myślenia, ćwiczenie pamięci oraz inteligencji. Gry planszowe uczą zasad uczciwości a niekiedy mają działanie terapeutyczne...

Sałatki owocowe w klasie 2b:)

Sałatki owocowe w klasie 2b:)

Sałatki owocowe w klasie 2b:) Klasa 2b przygotowała pyszne, witaminowe sałatki. Uczniowie przynieśli z domów różne świeże owoce. Były borówki, truskawki, banany, winogrona, kiwi i wiele innych. Dzieci samodzielnie kroiły i przyrządzały sałatkę owocową przestrzegając...

Dzień malin w świetlicy szkolnej.

Dzień malin w świetlicy szkolnej.

Dzień malin w świetlicy szkolnej:) Dnia 06.06.2024 r. w świetlicy szkolnej odbyło się cotygodniowe kółko prozdrowotne pt.,,Żyj zdrowo i kolorowo z elementami ruchu". Celebrowaliśmy ,,Dzień malin", była degustacja owoców, plakaty, ciekawostki kulinarne. Dzieci wykonały...

Ostatnie warsztaty kulinarne już za nami:)

Ostatnie warsztaty kulinarne już za nami:)

Szaszłyki owocowe:) Dnia 24.05.2024r. obyły się w stołówce szkolnej ostatnie w tym roku szkolnym warsztaty kulinarne. Tym razem dzieci robiły zdrowe szaszłyki owocowe. Przed przystąpieniem do warsztatów w ramach wstępu dzieci dowiedziały się jaką rolę pełnią witaminy,...

Smacznie, zdrowo, owocowo… koktajle

Kolejna odsłona „Warsztatów kulinarnych” w świetlicy szkolnej. Dzisiaj dzieci przygotowały pyszne i zdrowe koktajle owocowo-warzywne 🙂