Zaznacz stronę

Terminy testów sprawnościowych do klasy I 

 

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I o profilu sportowymzapraszamy na „próbę sprawności fizycznej”, która odbędzie się 26kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 w siedzibie naszej szkoły.Nieprzystąpienie do tej części procesu rekrutacji jest równoznaczne zrezygnacją z klasy sportowej i przeniesieniem do klasy ogólnej.

 

SIATKÓWKA

 
Termin: 26 kwietnia – środa  godz. 17:00

(Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu. Kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły)

Obowiązuje strój sportowy.

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

 
 
1 termin: 26 kwietnia – środa  godz. 17:00
2 termin:  28 kwietnia – sobota  godz. 17:00
Obowiązuje strój sportowy.