Zaznacz stronę

UBEZPIECZENIE NNW

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szkoła umożliwia rodzicom przystąpienie do ubezpieczenia grupowego dzieci NNW w AVIVIE obejmującego okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. w wybranym wariancie opłaty rocznej składki: 49zł, 59zł, 79zł lub 299 zł, od jej wysokości uzależniona jest wypłata świadczeń odszkodowawczych (o wyborze wariantu ubezpieczenia i uzależnionej od niej wysokości rocznej składki – decyduje rodzic.)

Ubezpieczenie jest całodobowe
(Obejmuje także: kolonie, obozy, zielone szkoły, uprawianie sportu, ferie, wakacje, dni świąteczne, dni wolne)

Warunkiem objęcia ucznia ubezpieczeniem NNW jest wypełnienie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka deklaracji dot. wyboru wariantu ubezpieczenia oraz dokonanie przelewu kwoty odpowiadającej wybranej składce rocznej na konto AVIVA:
97 1140 2004 0000 3302 7513 9358

tytułem: Imię i nazwisko dziecka, klasa

Wpłatę należy zrobić do dnia 30.09.2021 r.

UWAGA!
Deklaracje do wypełnienia przez rodziców/prawnych opiekunów zostaną przekazane przez dzieci. Prosimy o zwrot wypełnionych formularzy do szkoły wraz z poświadczeniem dokonania opłaty składki.