Zaznacz stronę

Akademia Małego Filozofa w SP21

Zajęcia z dialogu filozoficznego w praktyce dla uczniów klas 2-5 odbywały się w naszej szkole na przełomie września i października 🙂

Filozofowanie to jedno z najstarszych ludzkich zajęć mające swoje korzenie w jednej z najbardziej fundamentalnych ludzkich potrzeb: potrzebie poznawania i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Taką skłonność do zadumy nad rzeczywistością posiadają dzieci praktycznie w każdym wieku. Co więcej, ta naturalna skłonność do myślenia, gdy odpowiednio wcześnie i dobrze formułowana prowadzi do zaskakujących rezultatów.

Cele realizowane w ramach proponowanego programu edukacyjnego:

  • doskonalenie umiejętności myślowo językowych, takich jak rozumiejące czytanie, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, badanie założeń, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;
  • rozwijanie u ucznia umiejętności wglądu we własne procesy poznawcze w celu ich doskonalenia i wzbogacania, np. wykrywanie błędów w rozumowaniach i porównywanie różnych stylów myślenia;
  • zdobywanie umiejętności wydawania samodzielnych i przemyślanych sądów, które rodzą się w wyniku rozwijania wymienionych umiejętności, spotykania się z wielością i różnorodnością przekonań i poglądów na świat, krytyką i uzasadnianiem własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
  • rozwijanie umiejętności komunikacji, rozumianej jako umiejętność jasnego wypowiadania się, słuchania innych i ustosunkowywania się do ich wypowiedzi;
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości;
  • łączenie zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami  wyobrażeniowo-twórczymi;
  • rozwijanie u ucznia poczucia odpowiedzialności za własną naukę w efekcie uzyskiwania przez niego wglądu w procesy poznawania;
  • rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej;

 

Projekt finansowany ze środków Rady Dzielnicy Śródmieście. 

Prowadzenie: Ewelina Grądzka, prezes Stowarzyszenia „Pod wspólnym niebem”, studentka filozofii na UPJP2 w Krakowie, szkoliła się z metody filozofii dla dzieci w Londynie przy „The Philosophy Foundation”, przy której pozostaje akredytowanym specjalistom.