Zaznacz stronę

REGULAMINY

REGULAMIN WYCIECZKI i OŚWIADCZENIE RODZICÓW

REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN STOŁÓWKI

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA OBIADY

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE W SP21

REGULAMIN BALU KLAS 8

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

REGULAMIN DYŻURÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL GIMNASTYCZNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

REGULAMIN PLACU ZABAW

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

REGULAMIN SAL LEKCYJNYCH

REGULAMIN UŻYTKOWANIA BOISKA SZKOLNEGO