Zaznacz stronę

DOKUMENTY SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W GDYNI – z dnia 31.08.2022

WSO – ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W SP21 W GDYNI
Wrzesień 2017 r. z późniejszymi zmianami

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY W SP21 W GDYNI
ROK SZKOLNY 2022/2023

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

Harmonogram konkursów szkolnych dla uczniów klas I-III 
ROK SZKOLNY 2020/2021

Harmonogram apeli i uroczystości szkolnych dla uczniów klas I-III
ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN DZIAŁAŃPOMOC W RADZENIU SOBIE ZE STRESEM W SYTUACJACH TRUDNYCH I NOWYCH
ROK SZKOLNY 2020/2021

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH
ROK SZKOLNY 2020/2021

REGULAMIN BIBLIOTEKI – z dnia 31.08.2018 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ