Zaznacz stronę

DOKUMENTY SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W GDYNI – z dnia 26.08.2019

ZAŁĄCZNIK do STATUTU – z dnia 31.08.2020

WSO – ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W SP21 W GDYNI
Wrzesień 2017 r. z późniejszymi zmianami

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY W SP21 W GDYNI
ROK SZKOLNY 2019/2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

REGULAMIN BIBLIOTEKI – z dnia 1 września 2014 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ