Zaznacz stronę

DOKUMENTY SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W GDYNI – z dnia 27.11.2017

WSO – ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W SP21 W GDYNI
Wrzesień 2017 r. z późniejszymi zmianami

WSO – ANEKS W SPRAWIE OCENIANIA UCZNIÓW Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 
Wrzesień 2016 r. z późniejszymi zmianami

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE

REGULAMIN BIBLIOTEKI – z dnia 1 września 2014 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ