Zaznacz stronę

Kółko logicznego myślenia 

W październiku na kółku logicznego myślenia uczniowie zmierzyli się z różnego typu zadaniami i ćwiczeniami. Oto one:

zabawy z kodowaniem i dekodowaniem,

kodowanie – pokoloruj pole wg instrukcji (parasol),

rozwiąż kropkowe równanie (dodawanie),

odszukaj wyrazy poruszając się zgodnie z kodem strzałkowym,

połączenie liczb, aby powstał obrazek,

odwzorowanie – połącz punkty wg wzoru,

„Domino” – wstaw kropki wg wzoru,

znajdź 10 różnic pomiędzy dwoma obrazkami (jesień),

rozkoduj i oblicz,

kolorowe kwadraty – kodowanie,

znajdź wskazane trójki obok siebie,

rozwiąż kropkowe równanie (odejmowanie),

zakoduj strzałkami drogę zajączka do lasu.