Zaznacz stronę

„Łamigłówki mądrej główki”

 

Na kółku logicznego myślenia w miesiącu kwietniu uczniowie swoją zdolność logicznego myślenia rozwijali podczas rozwiązywania takich zadań jak:

– Otocz odpowiednim kolorem litery,

– „Matematyczne party – wiosna” – oblicz jakiego koloru tulipany zakwitły w ogrodzie,

– Przyjrzyj się obrazkom i znajdź 7 różnic,

– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,

– Odwzoruj obrazki,

– Rozwiąż zadanie i pokoloruj zgodnie z kodem,

-„Wiosenne kwiaty” – sudoku,

-Pokoloruj ubranie chłopca zgodnie z podanym przykładem,

-Wiosenne sudoku obrazkowe.