Zaznacz stronę

Projekt  ,,Ratowanie na Spontanie” Oddziału Gdańsk Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland”

W dniach 03.02.2021 oraz 10.02 2021 uczniowie naszej szkoły z klasy 8a i 8b, wzięli udział w projekcie „Ratowanie na Spontanie” Oddziału Gdańsk Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland”.  W ramach swojej działalności koordynator projektu Pan Bartosz Wyrzykiewicz przeprowadził zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oraz obsługi AED. Uczniowie poznali m.in. podstawowe czynności ratownicze i algorytmy postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Zajęcia miały na celu uświadomienie jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym. Serdecznie dziękujemy Panu Bartoszowi za zaangażowanie oraz czas poświęcony w realizację projektu!