Zaznacz stronę

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym sleeveface.
„Sleeveface”, czyli zdjęcie z okładką książki lub ubierz się w książkę, to zdjęcia przedstawiające osoby
z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała.
W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne,
zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce.
W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat.
Dobra zabawa gwarantowana!

Poszukujemy kreatywnych uczniów do udziału w konkursie na wykonanie ciekawego
i zaskakującego sleeveface.

 

 Zasady konkursu

 • Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań fotografią oraz rozwijanie kreatywności
  i wyobraźni.
 • Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni.
 • Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4 – 8.
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki metodą sleevface.
 • Każdy uczeń może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 fotografie, wykonane w dowolnej przestrzeni
  (szkoła, dom, ogród…itp).
 • Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.
 • Fotografie powinny być dostarczone w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg. Zdjęcia mogą być poddane obróbce w programach graficznych. Nie zezwala się stosowania fotomontaży, ani kolaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji.
 • Prace należy przesłać do 7 maja 2022r. na adres biblioteka@sp21gdynia.pl podając imię, nazwisko i klasę.
 • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że:
  – posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  – nie narusza praw autorskich osób trzecich,

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 2. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  – zgodność z tematem
  – oryginalność 
  – twórcze podejście do tematu
  – walory artystyczno-wizualne
  – jakość techniczna pracy
  – dokładność dopasowania okładki do postaci.
 3. Komisja Konkursowa przyzna: I, II, III miejsce. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika
  (imię i nazwisko, klasa).
 5. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 6. Nagrodzone fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.