Zaznacz stronę

Konkurs plastyczny „Pieniądze z różnych stron świata” dla uczniów klas 1-3

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego ,,Pieniądze z różnych stron świata”

 Cele konkursu:

– Poszerzenie wiadomości dotyczących pieniądza: jego definicja, historia, formy i funkcja.

– Zdobywanie wiedzy nt. walut obowiązujących w poszczególnych państwach na różnych kontynentach (ciekawostki).

– Nabywanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji z wykorzystaniem TIK.

– Rozbudzanie i kreowanie wyobraźni plastycznej.

 Organizacja:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III, którzy zgłaszają do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.

2.Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie LAPBOOK lub plakatu na papierze typu brystol w formacie A3 lub A2 z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych oraz zawierać informacje/ciekawostki o wybranej walucie.

3.Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę na odwrocie następującymi danymi: imię i nazwisko, klasa.

4.Termin zgłoszenia prac  w dniach  15-30.04.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi po weekendzie majowym.

Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę: zgodność z tematem, technikę i estetykę wykonania oraz nowatorski pomysł.

Po zakończeniu konkursu w szkole odbędzie się wystawa prac.

W przypadku nauki stacjonarnej prace konkursowe należy przekazywać do organizatora (sala nr 10).

 W przypadku nauki zdalnej prace należy wysłać na adres mailowy: j.kalczuk-jeziorowska@sp21gdynia.pl

Organizator: Julia Kalczuk-Jeziorowska