Zaznacz stronę

Czy jemy zdrowe śniadanie?

W maju w klasach I – III została przeprowadzona ankieta dotycząca pierwszego śniadania. 

Wyniki ankiety przedstawimy poniżej.

W ramach lekcji chemii w roku szkolnym 2020/2021 pani Monika Nawrocka – Jesiołowska w klasach ósmych przeprowadziła cykl tematów związanych z racjonalnym odżywianiem się. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są podstawowe i niezbędne składniki odżywcze, jaką pełnią funkcję oraz w jakich grupach pokarmów można je odnaleźć. Omówione zostały negatywne skutki dla zdrowia spożywania niezdrowej żywności.

Każdy z uczniów miał za zadanie przygotować jednodniowy jadłospis dla osoby w jego wieku zgodnie z zasadami racjonalnego                      i prawidłowego odżywiania się. Jako pracę dodatkową dla chętnych, uczniowie mogli sfotografować trzy dowolne posiłki przygotowane          w domu oraz opisać i udowodnić, czy są one przygotowane zgodnie z zasadami zbilansowanej diety, czy też nie.

Co jadłem na śniadanie w domu? 

klasa/ilość uczniów 

zdrowe 

niezdrowe 

płatki 

nie jadło 

1 a / 12      

1 b/15 

– 

2 a /17 

10 

– 

2 b /19 

12 

– 

3 a /22 

10 

3 b /18 

12 

– 

 

Wzięło udział: 103 osoby 

Zjadło I śniadanie: 85                       82,5% 

Nie zjadło i śniadania:18                   17,5% 

Zjadło zdrowe śniadanie: 61              59,2% 

Zjadło niezdrowe śniadanie: 24         23,3% 

 Ankieta przeprowadzona została wśród uczniów klas I- III podczas zajęć lekcyjnych we wszystkich klasach. W ankiecie udział wzięły 103 osoby 

Celem ankiety było uzyskanie wiedzy na temat spożywania pierwszego śniadania w domu. 

Większość uczniów 82,5 zjada pierwsze śniadanie w domu.  

Jednakże 17,5% uczniów nie spożywa pierwszego posiłku.  

Wśród dzieci, które zjadły śniadanie 59,2 % zjada zdrowe śniadanie, natomiast 23,2% spożywa niezdrowe. 

Wnioski 

W związku z tym należy: 
Zapoznać rodziców i uczniów wyżej wymienionych klas z wynikami ankiety oraz omówić z uczniami na lekcjach, a z rodzicami na zebraniach, dlaczego należy regularnie odżywiać się i jakie mogą być konsekwencje nieodpowiedniego odżywiania się. Poinformować rodziców o konieczności zadbania o regularne i zdrowe odżywianie się ich dzieci.