Zaznacz stronę
We wrześniu i październiku w ramach działań SZPZ uczniowie stworzyli klasowe Kodeksy Dobrych Manier i Savoir-Vivre, mające na celu przypomnienie podstawowych zasad właściwego, kulturalnego zachowania pomiędzy uczniami w różnych sytuacjach społecznych.Klasa 2 a za pomocą „Drzewka ambitnego celu” ustalała zasady obowiązujące w grupie. Dzieci przypomniały sobie kodeks klasowy i stworzyły plakat, na którym umieściły wszystkie punkty regulaminu. Omawiały też zasady kulturalnego zachowania i odgrywały scenki dramowe, pokazując jak należy zachować się min. wobec kobiet czy osób starszych.

Kodeks kl. 8A