Zaznacz stronę

Kółko logicznego myślenia.

„Łamigłówki mądrej główki”

W maju na kółku logicznego myślenia uczniowie „łamali” sobie głowy nad takimi zadaniami jak:

– „Osa” – pokoloruj pola wg wzoru (odwzorowanie),

– Uzupełnij w kwadratach brakujące liczby tak, aby w każdym rzędzie i w każdej kolumnie suma liczb była jednakowa,

– Pokoloruj wg kodu zgodnie z liczbą kropek,

– Połącz liczby, aby powstał obrazek,

v Pokoloruj piramidy wg wzoru,

v Wykreślanka – wiosna,

v Utwórz działanie i odczytaj wynik, dodając do siebie cyfry umieszczone w rogu klocków odpowiadających kolejnym literom słowa,

v Odwzoruj obrazki.