Zaznacz stronę

Zielona szkoła 3A i 3B

Uczniowie mieli dużo zajęć sprawnościowych oraz dydaktycznych nt. ekologii, życia zwierząt leśnych, roślin i znaczenia lasu w życiu człowieka. Przeważały zajęcia w terenie. Były też quizy i gry sprawdzające zdobytą wiedzę.