Zaznacz stronę

,,Łamigłówki mądrej główki”

W tym tygodniu w świetlicy szkolnej na kółku logicznego myślenia uczniowie „łamali” sobie głowę nad takimi zadaniami jak:

– odszukaj wyrazy poruszając się zgodnie z kodem strzałkowym; kolejne litery utworzą szukany wyraz;

– jesienne kodowanie – zaznacz i połącz kolejne punkty zgodnie z podanymi współrzędnymi;

– kodowanie ilustracji wg kodu;

– połączenie punktów (liczb), aby zobaczyć gotowy obrazek.